Oturum Aç

 Hakkımızda

Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü

Direktörlüğümüzün amacı, öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak; sağlık problemleri yaşayan öğrencilerimizin tedavilerine yardımcı olmak, öğrencilerimizin barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının gelişmesine yardımcı olacak hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel olarak sağl ıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

 

Misyon

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü olarak üniversitemiz idari, akademik personellerine ve öğrencilerine sağlık, kültür, spor ve beslenme konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmak; öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını sağlamak, kültürel, sportif hizmetler sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üniversite ve kampüs yaşamına destek vererek öğrencilerin ve personelin kurumsal bağlılığını arttırmaktır.

 

Vizyon

Bilgi üreten, bilgiyi arttırarak geliştiren, yayan, özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında hizmet sunan bir direktörlük olarak gelecekte de yenilikçi ve ulusal değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını, sürekli kendini geliştirerek sürdürmek ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ruhunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

asdfsadfa.png    twiter-icon.png    instagram-icon.png    ​asas.png