Oturum Aç

 Radyo ve Sanat Kulübü

radyo-sanat-kulubu.png

​Kulüp Başkanı          :  Enes UYGUN

Kulüp Danışmanı     : Prof. Dr. V. Melih ALTAN

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Üniversitenin sağladığı imkanlar çerçevesinde Radyo ve Sanat Kulübünün faaliyetleri, radyo ve dergi sayesinde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin hiçbir çıkar gözetmeksizin, Üniversite öğrencileri arasında gönüllü katılım esasına dayalı olarak sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak, Bezmialem Üniversitesi öğrencileri ve mezunları arasındaki iletişimi güçlendirmek, ortak projelerde birlikte hareket esasına uygun vakıf kültürü esasına dayanarak ilerlemek.

·         Sanat alanında dergi çıkartmak (üç ayda bir yayınlanan)

·         Üç aylık bülten hazırlamak (dergiye yönelik)

·         Haftalık ve günlük bülten hazırlamak

·         Kubbe Altı Sohbetleri adı altında üniversite öğrencileri ve mezunlarını tek çatı altında toplamak

·         Tarihteki mühim kişileri anmak. Profesyonel alanlarında yetkin kişiler ile seminerler düzenlemek

·         Dergi bünyesinde yazınsal ve çizimsel alanda öğrencileri tek bir platformda buluşturmak

·         İhtiyaç Haritası projesi kapsamında kardeş okullarımızın yanı sıra ülkemizde bulunan çeşitli okullara, okul araç-gereçleri ve kitap yardımında bulunmak

·         Radyo ve dergi yayınlarımızda mesleklerini ellerine almış kişilerin tavsiyelerini, gençlere yol gösterecek şekilde çeşitli yollar ile (yazınsal ve radyoda buluşma) aktarmak

·         Kültürümüzü ve coğrafyamızı daha iyi tanımak için il içi ve il dışı Sanatlar kapsamında ziyaretler düzenlemek

·         Diğer mevcut üniversiteler ve liseler arasında mesleki ve sosyal yardımlaşma alanında bir köprü vazifesi görmek

·         Sanatsal alan çalışmaları kapsamında fuarlara ve edebi seminerlere toplu geziler düzenlemek

·         Diğer öğrenci kulüpleri ile işbirliği içinde bulunarak ortak faaliyetler gerçekleştirmek

·         Yarışmalar düzenlemek

·         Radyo kapsamında belirli aralıklar ile çekilişler düzenlemek

·         Akıl oyunları projemiz kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Federasyonu ve İstanbul Go Okulu ile ortak akıl ve zeka oyunları projesi yürütmek

·         Öğrencilerin taleplerine göre kendilerini geliştirebilecekleri seminerler ve yayınlar düzenlemek