Oturum Aç


tıpp.jpg

TıbDoSt Kulübü

Kulüp Başkanı     :  Meryem ACAR​

Kulüp Danışmanı     : Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:  

Öğrenciler, akademik ve idari personeller, sağlık çalışanları, meslektaşlar, hasta ve hasta yakınları, sağlık alanına ilgi duyanlar gibi gruplara halkla ilişkiler ve iletişimi sağlayarak mesleğimizin getirdiği teknik, pratik tüm bilgi ve deneyimlerimizi kullanılarak, mesleğimizi tanıtmak, sevdirmek, meslek bilincini oluşturmak.

·         TDS Alanında Dergi Çıkarmak (6 ayda bir yayınlanan)

·         Aylık bülten hazırlama

·         Anket/Sarı Mikrofon Çalışması (toplumun mesleğimize bakış açısını ölçmek amaçlı kamuoyu yoklaması)

·         TDS Öğrenci ve Mezunlar Topluluğu kurmak (alanımızdaki tüm grupların iş birliği içinde olarak faydalı faaliyetler üretilmesini sağlamak)

·         Üniversitemizde yapılması planlanan TDS Meslek Konferansında bir oturuma katılmak (mesleki bilgiler hakkında sunumlar yapmak ve poster hazırlamak)

·         Hastane kütüphanesi kurmak ve danışmanlık vermek  (hastanelerimizdeki belli noktalara kitaplıklar koyarak halkın kitap okumasına teşvik etmek ve bilgilendirmeler yaparak farkındalık sağlamak)

·         Geri dönüşüme gidecek dokümanların belirlenerek geri dönüşümlerini sağlamak (farkındalık yaratarak ekolojiye katkıda bulunmak)

·         Yarışma düzenlemek (sosyal medya üzerinden kendi alanımız hakkında fotoğraf, şiir vb. yarışmalar)

·         Anı köşesi (hastanemizin belirli köşelerinde halkın anılarını yazmaları ve bu sayede duygu ve düşünceleri tespit etmek)

·         Gezici kütüphane kurmak (Üniversite ve Hastane içinde sağlık ve kişisel gelişim alanlarında, kitap servi arabası kullanarak bilgilendirici broşür, dergi, kitap dağıtımı yapmak)

·         Kitap tahlili etkinliği (ağırlıklı olarak alanımız ile ilgili kitaplar seçilecektir)

·         Hediye dağıtımı (alanımız hakkında çeşitli mesajlar vermek adına hediyelerin üzerinde yazılar olan magnet, rozet vb. küçük objeler)

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Instagram : @bvutibdost

Twitter : @ bvutibdost

Mail Adresi: ​