Oturum Aç
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü.png
Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü


Kulüp Başkanı     : Mahmut SASANİ

Kulüp Danışmanı  : ​Prof. Dr. Mehmet BİLGİN​

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

TurkMSIC kulübünün amacı: Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak, onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak, değişim programları vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye katkı sağlamak ve onların farklı ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

·         Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmek,

·         Bezmiâlem Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerin bireysel ve toplumsal, sağlık, eğitim ve bilim konularında tartışmaları için bir forum oluşturmak, bu tartışmalardan çözümlere varmak ve bu çözümleri toplum yararına kullanmaya teşvik etmek,

·         Projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, tıp öğrencileri için profesyonel ve bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak, onların diğer kültürlere, toplumlara ve onların sağlık sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak, değişim programları vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye katkı sağlamak ve onların farklı ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak,

·         Üyeler, başka tıp fakültelerindeki TurkMSIC Yerel Kurulları, TurkMSIC ulusal yapılanması, diğer tıp öğrencileri toplulukları, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı oluşturarak, topluma en çok yararı sağlama amacıyla onları beraber çalışmaya teşvik etmek,

·         Bezmiâlem Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tüm öğrencileri temsil edebilmek,

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Facebook   :  https://www.facebook.com/TurkmsicBezmialem            

Twitter       : @bezmialemyk

Mail Adresi: turkmsic.bezmialem@gmail.com

                     bezmialem@turkmsic.net