Oturum Aç

 Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü


Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü.png

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü

Kulüp Başkanı          :  Rabia Büşra YILMAZ

Kulüp Danışmanı     :  Prof. Dr. Ethem GÜNEREN

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:  

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü'nün amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle sosyal, kültürel alanda çalışmalar çerçevesinde; eğitimler, buluşmalar, ziyaretler, söyleşiler, çalıştaylar gibi çeşitli çalışmalar sergilemektir.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

· Gönüllülük bilinci oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

· İnsani yardım çalışmaları için akademik bilgi ve donanım desteği vermek,

· Mesleki gelişime katkı sunmak,

· Meslektaşlarla etkileşim ve iletişim ağı kurmak,

· GençYYD gönüllü sayısını arttırmak,

· Gönüllü öğrencilere YYD perpektifini ve duruşunu sunmak,

· Profesyonel YYD gönüllüsü kazanmak,

· Gönüllü öğrencilerde YYD'ye karşı bir aidiyet duygusu oluşturmak,

· Gönüllü öğrenci kazanım faaliyetlerini yerinde hayata geçirmek,

· Üniversitelerde gönüllü öğrenciler için bir faaliyet alanı açmak.

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Facebook: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

Twitter : BezmialemGençYYD / @bezmialem_GYYD

Mail Adresi: bezmialem.gyyd@gmail.com​