Oturum Aç

 Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü

Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü.png

Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü

Kulüp Başkanı: Seda KURBAN

Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Dilek Sema ARICI

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Kanserle Yaşam ve Dayanışma (KYDK) Kulübü'nün amacı Bezmialem vakıf üniversitesine gelen tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sosyal ve bilimsel destek sağlamak, moral vermek, hastalığı yenmiş kişilerle bir araya getirerek hayata daha sağlam tutunmalarını ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak. Geleceğin hekimleri ve hemşireleri olacak Bezmialem mezunu olacak öğrencilere özellikle kanser tanısı almış hastalara yaklaşımda insancıl olmanın önemini öğretmek.

 

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

· Kulüp kapsamında hastaları zaman zaman bir araya toplamak, konuşmalar yapmak, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm yolları bulmak,

· Hastaların yetenekleri doğrultusunda vakitlerini iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla kurslar açmak ve onları kurs aracılığıyla bir araya getirmek. Örneğin, takı, ahşap boyama, bebek yapımları, resim, müzik vb. kurslar,

· Önemli günlerde (Kanser haftası, dünya kanser günü, meme kanseri günleri gibi) hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarını kapsayan panel ve konferanslar düzenleyerek, bilimsel olarak eğitim vermek,

· Değişik lokalizasyonlarda(hastane dahili ve harici mekanlarda) stantlar sergiler kermesler düzenleyerek hastaların yaptığı işleri sergilemek, kazanılacak paralarla fakir hastalara destek olmak,

· Moral konserleri, tiyatrolar düzenlemek,

· Zaman zaman onkoloji bölümünü ziyaret ederek kulüp bünyesindeki hastaların yeni tanı alan kişilerle tanışmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlamak yanı sıra deneyimlerini paylaşmaları için onlara destek olmak,

· Kanser hastalarına yönelik faaliyette olan diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler, projeler yapmak,

· Erken tanının önemli olduğu meme ve servis kanseri gibi kanserlerde konuyla ilgili hocalarla birlikte erken tanı için tarama programları ve halka yönelik eğitim programları düzenlemek bu programlara maddi olarak destek olabilecek Avrupa birliği ve erasmus projeleri geliştirmek,

· Psikiyatristler, psikologlar ve yaşam koçları ile işbirliği içerisinde olmak ve projeler yapmak.

 

Sosyal Medya Hesapları,

Facebook: @bvukydk

Twitter: @ BezmialemUniKYD

Mail Adresi: kanserleyasamvedayanisma@gmail.com