Oturum Aç

 Kızılay Kulübü

logo-kizilay.jpg

Kızılay Kulübü

Kulüp Başkanı        : Ömer SEZER

Kulüp Danışmanı   : Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÜNVER

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

   Kızılay Kulübü'nün amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, insan sağlığının korunması doğrultusunda her koşulda, muhtaç ve korumasız insanlara yardım etmek, toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine destek olmak.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

· Üniversitelerde eğitim gören gençler arasında Kızılaycılığın benimsenmesini sağlamak,

· Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşması ve geliştirilmesine yardımcı olmak,

· Kızılay faaliyetlerine katılımı özendirmek ve desteklemek, veren el ile alan el arasında köprü oluşturmak,

· Bireysel ve toplumsal farkındalığın sağlanması ve artması yönünde başlangıçta İstanbul'daki üniversitelerle birlikte hareket ederek, uzun vadede Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa çalışmalar yaparak, projeleri duyurmak ve ortak kamuoyunun oluşturmak,

· İstanbul genelindeki gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla hazırlanması hedeflenen gazetelerde, gerçekleştirilen projelerin paylaşılmasını, duyuruların yapılmasını, projelere katılan kişilerin düşüncelerini ve kanaat önderleri ile yapılacak röportajların yayımlanmasını sağlamak,

· Toplumun kanaat önderleri ve rol modelleri olarak öne çıkan akademisyen, sanatçı, yazar ve bürokratlarla söyleşiler düzenleyerek gençlerin çok yönlü gelişimini sağlamak,

· Toplum ve bilhassa gençler tarafından sevilen ve ilgi gören sanatçılar ile yardım konserleri düzenleyerek, sağlanan geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, toplum yararına geliştirilen projelerde kullanmak, toplumsal ve uluslararası dayanışmayı arttırmak,

· Toplumun önemli bir kısmını oluşturan çocuk yetiştirme yurtları, huzurevleri gibi sosyal sorumluluk duyulması gereken kurumları ziyaret ederek gençleri toplumla bir araya getirmektir.

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları

Twitter : @Bavukızılay 

Mail Adresi: bezmialemkizilay@gmail.com