Oturum Aç

 Odyoloji Kulübü


Odyoloji Kulübü1.png


Odyoloji Kulübü

Kulüp Başkanı: Esra Betül ATEŞ

Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Özge GEDİK​

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Odyoloji Kulübü'nün amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesi genelde tüm toplum bazında Odyoloji bilimini ve odyolog mesleğini tanıtmak, diğer üniversitelerdeki odyoloji bölümleri ile ilişkiler kurarak öğrencilere yönelik eğitsel, sanatsal, sosyal faaliyetlerde bulunmak, işitme engelli bireyler ile ilgili çalışmalar düzenlemektir.Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

·  Türkiye'deki Odyoloji biliminin ve odyolog mesleğinin tanıtılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

·  Odyoloji öğrencilerinin eğitim kalitesini ve mesleki bilgi seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla seminer, sempozyum, kurs, çalıştay vb. düzenlemek,

·  Diğer üniversitelerdeki Odyoloji öğrencileri ile iletişim kurmak ve birliktelik sağlamaya yönelik eğitsel, sosyal ve kültürel programlar düzenlemek,

·  Uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik programlar düzenlemek,

·  Mesleki yeniliklerden en kısa sürede haberdar olunmasının sağlanması amacıyla programlar düzenlemek,

·  Odyoloji Oğrencilerinin kendilerini akademik alanda geliştirilmesini sağlamak amacıyla kariyer geliştirme programları düzenlemek,

·  Odyoloji alanında faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşları ile birlikte öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

·  İşitme engelli bireylere yönelik mesleki veya sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.

 

Sosyal Medya Hesapları,

Instagram: @bvuodyoloji

Twitter: @bavuodyoloji

Mail Adresi: bavuodyoloji@gmail.com​