Oturum Aç

 Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübü

Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübü.png

Sağlık Yönetimi ve Girişimcilik Kulübü

Kulüp Başkanı : Gülçin ÇOTUK

Kulüp Danışmanı : Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri ve Girişimcilik ile ilgilenen üniversite öğrencilerini tek çatı altında bir araya getirerek; akademik, mesleki ve sosyal organizasyonlarla üyelerin aktif bir öğrencilik hayatının oluşmasını sağlamak. Üyelerimizle beraber oluşturulan kitlesel dayanışma ortamında 'Öğrenci İnsiyatifi" çerçevesinde Sağlık Yönetimi Bölümünün akademik ve mesleki yolculuğunda hedefine ulaşması, girişimcilik ruhu taşıyan üyelerimizin ise desteklenmesi ve geliştirilmesi adına aktif eylemlerde bulunmak.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

· Sağlık, Sağlık Yönetimi, Girişim ve Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversitemiz öğrencilerini birlik ve bütünlük içerisinde bir araya getirerek onları toplumsal ve kültürel platformda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

· Sağlık Yönetiminin önemini kamu sektörü ve özel sektör açısından irdeleyip bu konuda çalışmalar yaparak, Sağlık Yönetimini ulusal çapta tanıtmak ve yapılabilecek girişim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

· Çeşitli sosyal aktiviteler ve organizasyonlarla öncelikle bölümümüz olmak üzere fakülte ve diğer üniversite öğrencilerinin sosyal ve aktif bir öğrencilik hayatının olmasını sağlamaktadır.

·  Üyelerin ve öğrencilerin diğer bölümlerin, fakültelerin ve okulların öğrencileriyle tanışmalarını, dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurmalarına yardımcı olarak birlik ve bütünlük zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.

· Yönetim ve girişimcilik konusuna ilgi duyan üyelerin özel sektör ve iş çevresi ile büyük sağlık kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

· Sağlık Hizmetleri alanında güncel bilgileri izlemek, araştırmak, tartışmak ve bu bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir.

· Öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

· Çeşitli bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılmasına öğrencileri teşvik etmek ve bu tür çalışmalara aktif katılımı sağlamayı hedeflemektedir.

· Üniversitelerin üniversitelerin işleyişine ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla bahsedilmeyen ama gerekli görülen diğer çalışmaları yapmayı amaç edinmiştir.

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Twitter : @bavusaglik​​