Oturum Aç

 Şahsiyetten Medeniyete Kulübü

Şahsiyetten Medeniyete Kulübü.png ​​


Şahsiyetten Medeniyete Kulübü

Kulüp Başkanı: İrem BASMACI

Kulüp Danışmanı: Doç. Dr. Aysel VAHAPOĞLU TÜRKMEN

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Şahsiyetten Medeniyete Kulübü'nün amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle ahlaki, ilmî, kültürel ve meslekî donanımı tam ve bu donanımları insanlık yararına kullanmayı gaye edinen bir genç nesil oluşturabilmektir.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

•   Düşünüp fikir üretebilme, kendini en güzel şekilde ifade edebilme, zamanı en iyi şekilde kullanıp organize kabiliyetini artırma amacıyla çeşitli meclislerde hitabet becerilerini geliştirmek,

• Toplumdaki ahlaki ve kültürel çözülmenin farkında olup bu anlamda bilgi edinmeyi, gelişmeyi sağlayacak her türlü kitap, konferans, seminer ve gezilerle ilmî, ahlaki, ve kültürel bir donanım elde etmek,

•   Geçmişte yaşamış ve günümüzde yaşamakta olan şahsiyetleri, çalışmalarını ve hayatlarını en iyi şekilde tahlil ederek, yazılı, sözlü kaynaklar ve ziyaretlerle gençleri bu konularda bilgilendirmek,

•   Gerek üniversitemiz gerekse toplum içi birlik ve beraberliği artırıcı, iletişimi kuvvetlendirici kavramlar üzerinden çalışmalar yürütmek, (fedakârlık, sevgi, saygı, vefa, dostluk, güzel ahlak, sadakat, adalet, edep... vs.)

•   Toplumda söz sahibi kabul edilen sağlıkçıları yetiştiren bir üniversite olmamız itibariyle mesleği bir üstünlük ve bireysel çıkar kaynağı olarak değil, insanlığa hizmette bir araç, birey, aile, toplum ve dünya yararına kullanılabilecek bir imkan olarak görme bilincini yerleştirebilmek amacıyla, çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanmak ve öğrencilerin de katılımıyla bu şuuru kazandıracak çeşitli organizasyonlar düzenlemek,

•   Bir sağlık üniversitesi öğrencileri olarak toplumu derinden sarsan hastalıklara mercek tutmak, şifa yolları üzerinde kafa yormak, gençler arasında ve toplumda bilinç oluşturmak amacıyla bu konuda var olan yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanmak,

•   Bir vakıf üniversitesi olarak vakıfların toplumda üstlendiği görevi idrak etmek, geçmişte ve günümüzde var olan çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edip çalışmalarına katılarak, vakıf müessesesini anlayıp tahlil etmek ve böylelikle vakıf ruhunu gençler arasında yeniden canlandırmaktır.

Sosyal Medya Hesapları,

Facebook- twitter : @bvusahmed

Mail Adresi: sahsiyettenmedeniyete@gmail.com​