Oturum Aç

 Tıbbi Araştırmalar Kulübü

​​

Tıbbi Araştırmalar Kulübü.png

Tıbbi Araştırmalar Kulübü

Kulüp Başkanı  :Eyyüb Selim ÜNLÜ

Kulüp Danışmanı : Doç. Dr. Fahri AKBAŞ

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Kulübü (BAVÜTAK) amacı öğrencileri tıbbi araştırmalar, seminerler ve kongreler hakkında bilgilendirerek ve öğrencilerin bu gibi tıbbi organizasyonlarda yer almalarını sağlayarak bilinçli ve bilgili araştırmacı hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

·         Öğrencilerin görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek

·         Öğretim elemanlarının da desteği ile araştırma önerileri geliştirmek

·         Bünyesinde araştırma projeleri yürütmek ve uygun görülen araştırma projelerine katılmak

·         Tıp alanındaki gelişmeleri izlemek ve üyelerini bu konuda bilgilendirmek

·         Her türlü eğitici belgeyi bulmak, geliştirmek ve üyelerine ulaştırmak

·         Bilimsel amaçlı konferans, panel, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek, başkalarınca düzenlenen benzeri toplantılara katılmak

·         Benzer amaçlar için çalışan diğer özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak

·         Laboratuvar eğitimi almış üyelerimizle laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirmek.(Bu konu ile ilgili gerekli eğitimi almamış üyelerimiz katılamaz).

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Twitter : @bvutak1843

Mail Adresi: bvutak@bezmialem.edu.tr