Oturum Aç

 Türk Tarih ve Fikir Kulübü

Türk Tarih ve Fikir Kulübü.png

Türk Tarih ve Fikir Kulübü

Kulüp Başkanı: Muhammed Zahid ŞANLI

Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin DAŞKAYA

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri:

Türk Tarih ve Fikir Kulübü'nün amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle Türk tarihi ve sanatına ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirerek, boş zamanlarını değerlendirilmelerini, tarih ve sanat bilincinin gelişmesini, sosyalleşmelerini, sorumluluk bilinci geliştirerek disiplin altında grup çalışması yapabilme yeteneğini kazananlarını sağlamaktır.

Kulübün başlıca faaliyetleri şunlardır:

·         Kulüp, faaliyetleri ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek,

·         Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

·         Üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile bilgi alışverişinde bulunmak, sanatsal görüşmeler yapmak,

·         Türk tarih, sanatı ile ilgili alanlarda eğitim çalışmaları ve uygulamaiarı yapmak, resmi ve özel festivallere katılmak,

·         Üyeler arasında yemekli toplantılar, konser, sergi, eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

·         Kulübün faaliyet konusu ile ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerden öğrencileri haberdar etmek ve öğrencilere bu etkinliklere katılmalarında yardımcı olmak,

·         Kulüp faaliyetlerinin kulüp panosunda sergilenmesini sağlamak,

·         Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunmak ve bağış kabul etmek,

·         Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

·         Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

·         Üniversite bünyesinde kurulu ve faaliyette bulunan diğer kulüp ve topluluklarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek,

·         Üyelere öğrenme, sosyalleşme, tarih ve sanat bilincinin gelişmesi vb. konularda imkânlar ölçüsünde katkı sunmak.

İletişim Bilgileri:

Sosyal Medya Hesapları,

Facebook: @BezmialemTTFK

Mail Adresi: ​